KOOLITUSED

Koolitused mikrokontrollerite programmeerimiseks peamiselt C/C++ keele baasil. Populaarse Arduino platvormi kasutamise kiirkoolitused ja kontrollerite programmeerimine Arduino C modifikatsioonil.

Hetkel pakume järgmisi standardkoolitusi:

Pakume hetkel koolitusi organisatsioonidele nn koolid, sihtasutused, ettevõtted jms, kus minimaalselt on grupis 6 inimest. Täpsem info koolituse sisu kohta leiab, kui paremal asuval vormil valida huvi pakkuv koolitus. Koolituse tellimuseks võtke ühendust meie ettevõtte kontaktidel.

Toimumiskoht: Tallinna Teaduspark Tehnopol/ Tallinna Tehnikaülikool (Akadeemia tee 21)

Töövahendid: Töövahendid (mikrokontroller platvormid, robotid, mootorid ja andurid) on koolitaja poolt. Soovi korral võib kasutada oma kontrollerit, kui see ühildub koolituse platvormiga. Võimalusel on soovitav võtta koolitusele kaasa oma sülearvuti. Sellisel juhul saab tarkvara ja näited oma arvutisse salvestada.

Koolitus *


Arduino kiirkoolitus algajatele

Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • tunneb Arduino riistvaramooduleid ja oskab valida vajaliku riistvara sõltuvalt projektist;
 • oskab kasutada Arduino programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab luua lihtsamaid programme Arduino platvormile.

Teemad:

 • Sissejuhatus robootikasse
  • Ülevaade mikrokontrolleri ehitusest
  • Digitaal sisend-väljundid
  • Analoog- ja digitaal andurid
  • Mootorid
 • Arduino riistvara
  • Arduino mikrokontrollerid
  • Arduino laiendusplaadid
 • Arduino tarkvara
  • Arduino IDE
  • Arduino programmeerimiskeel
 • Parktiline töö
  • Programmeerimise praktilised näited
  • Andurite ja mootorite ühendamine
  • Praktiline programmeerimine

Maksumus: 125 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)Arduino programmeerimine

Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • oskab kasutada Arduino programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab luua erinevaid programme Arduino platvormile.

Teemad:

 • Arduino riistvara
  • Arduino mikrokontrollerid
  • Arduino laiendusplaadid
 • Arduino tarkvara
  • Arduino IDE
  • Arduino programmeerimiskeel
 • Programmeerimise praktilised näited ja praktiline töö
  • Kasutajaliidese programmeerimine
  • Erinevate andurite kasutamine
  • Erinevate mootorite kasutamine
  • Juhtmega ja juhtmevaba (XBee) kommunikatsioon

Maksumus: 230 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)Praktiline robotiehitamine Arduino platvormiga

Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • oskab kasutada Arduino programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab koostada liikuva robotplatvormi;
 • oskab programmeerida navigeeriva roboti.

Teemad:

 • Arduino riistvara
  • Arduino mikrokontrollerid
  • Arduino laiendusplaadid
 • Arduino tarkvara
  • Arduino IDE
  • Arduino programmeerimiskeel
 • Programmeerimise praktilised näited ja praktiline töö
  • Kasutajaliidese programmeerimine
  • Erinevate andurite kasutamine
  • Erinevate mootorite kasutamine
 • Robotiehitamise praktiline töö
  • Roboti koostamine
  • Roboti liikumise programmeerimine
  • Navigeeriva roboti koostamine ja programmeerimine

Maksumus: 380 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)Praktiline targa seadme ehitamine AVR ATMega platvormiga ja C keeles programmeerimine

Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • oskab kasutada Eclipse programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab koostada targa seadme;
 • oskab programmeerida tarka seadet.

Teemad:

 • Riistvara ülevaade
  • ATMega2561 mikrokontroller ja emaplaat
  • Laiendusplaadid
 • Tarkvara
  • Eclipse IDE ja AVR plugin
  • Algoritmide koostamine
  • Programmeerimine C keeles
  • Teekide kasutamine C keeles
 • Programmeerimise praktilised näited ja praktiline töö
  • Kasutajaliidese programmeerimine
  • Erinevate andurite kasutamine
  • Erinevate mootorite kasutamine
 • Robotiehitamise praktiline töö
  • Roboti koostamine
  • Roboti liikumise programmeerimine
  • Joonejälgimisroboti koostamine ja programmeerimine
  • Navigeeriva roboti koostamine ja programmeerimine

Maksumus: 380 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)

Toimumiskoht: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Töövahendid: Töövahendid on koolitaja poolt, kuid võib kasutada ka oma ATMega kontrollerit ja robotplatvormi, kui see on olemas. Võimalusel on soovitav võtta koolitusele kaasa oma sülearvuti, kuna siis saab tarkvara ja näited otse oma arvutisse salvestada.Raspberry Pi kiirkoolitus algajatele


Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab ülevaadet miniarvuti funktsionaalsusest;
 • omab ülevaadet miniarvuti rakendusvõimalustest;
 • oskab programmeerida Raspberry Pi üldiseid sisend-väljund viike;
 • oskab luua lihtsa Python-keelse programmi.

Teemad:

 • Raspberry Pi ülevaade
  • Süsteemi ülevaade ja funktsionaalsus
  • Töökohaarvuti
  • Meediakeskus
  • Server (LAMP & video)
 • Raspberry programmeeritavad viigud
  • Python programmeerimiskeel
  • Üldised sisend/väljundviigud (General I/O)
 • Praktiline rakendus
  • Lihtne turvarakendus

Maksumus: 125 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)

- - - 

ARM mikrokontrolleri kasutamine ja programmeerimine


Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • oskab kasutada ARM NXP programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab koostada kontrolleri tarkvara C keeles ning tunneb teeke ja silumisvõtteid;
 • oskab programmeerida LPC11Uxx mikrokontrollerit.

Teemad:

 • ARM ülevaade
  • Perekonnad, arhitektuurid, omadused
 • NXP LPCXpresso arendusplatvorm
  • Erinevate arendusplaatide ülevaade
  • Arenduskeskkonna kasutamine
  • C ja C++ projektitüübid, teegid, silumisvõtted
 • LPC11Uxx mikrokontrolleri ülevaade
  • Arhitektuur, funktsionaalsus
  • Riistvarakomponentide ja liideste kasutamine
  • USB seadmekontrolleri kasutamine
 • Praktiline rakendus
  • Nutika seadme programmeerimine

Maksumus: 425 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)Roboti programmeerimine 3pi roboti baasil


Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija....

 • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
 • oskab kasutada AVR programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
 • oskab koostada kontrolleri tarkvara C keeles ning tunneb 3pi roboti teeke;
 • oskab koostada joonejälgimise algoritme robotile ja on valmis osalema joonejälgimise robotivõistlustel.

Teemad:

 • Roboti 3pi ülevaade
  • Mehaanika
  • Elektroonika
 • Programmeerimise alused
  • C- keele ülevaade
  • 3pi roboti tarkvarateek
 • Roboti ehitamine ja programmeerimine
 • Joonejälgimise programmi koostamine
  • Ülesande lahendamise algoritmid 
  • PID regulaator
 • Võistlus

Maksumus: 380 € + km
(Sisaldab kohvipause, eesti keelseid koolitusmaterjale, soodustust riistvara hankimisel)
Kiirprototüüpimise tehnoloogiad – 3D printimine

Koolitusinfo koostamisel